OHJELMISTO SÄHLÄTILAUSTEN POISTAMISEKSI - VIELÄPÄ KILPAILUTTAMATTA

Järjestelmä selkiyttää sairaalan, terveyskeskuksen ja keskusvaraston tilauksia ja toimituksia.

Eroon työllistävistä sählätilauksista

BOS-katalogijärjestelmän avulla käyttöpisteistä tulevat tilaukset eivät enää aiheuta sählätyötä, koska käyttöpisteillä on käytettävissään kuvallinen tuotekatalogi. Tuotekuvasto sisältää kaikki tarpeelliset nimikkeet - myös keskusvaraston nimikkeet.

Käyttöpisteistä tulevat tilaukset eivät aina ole yksiselitteisiä. "Usein juuri epäselvät pientarviketilaukset ovat turhauttavia, koska tilausten rahallinen arvo on niin pieni", toteaa BOS:n hankinta-asiantuntija Olli Saarikivi.

Nyt satunnaisostajillakin on käytettävisssään kuvat, joiden avulla varmistaa tilauksen oikeellisuus.

Materiaalitehokkuutta lisää

Järjestelmä jämäköittää tilaus-toimitusprosessia varmistamalla, että tilaajan tilaus varmasti menee toimittajalle. Kaikki poikkeamat tilausprosessissa ilmoitetaan tilaajalle. Kun automaatio valvoo tilauksia, niin toiminta täsmällistyy ja materiaalitehokkuus paranee.

Voiko BOS-klikkauksin ostaa myös palveluita?

Usein terveydenhuollolla on sekä tuote- että palveluhankintoja.

Helpoiten ostajalta tilaaminen onnistuu, jos palvelut ovat tuotteistettuja, jolloin ne ovat sellaisenaan katalogikelpoisi ja laitettavissa BOS-järjestelmään.

Palveluita voi tilata myös älykkäiden lomakkeiden avulla. Kun ostaja on tilaamassa potilaskuljetusta, niin auki popsahtaa lomake, joka vaatii ostajalta lähtöpaikan ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Lisäksi ostaja voi tilata palveluita vapaatekstitilauksin.

Hintojen päivitys on kallista, mutta päivittämättä jättäminen on kalleinta ostamista.

Perusjärjestelmän hintapäivitys on useimmiten manuaalista ja virhealtista. Päivittämättä jättäminen on sen sijaan on uhkapeliä. "Usein tehdään pitkiä ja kiinteähintaisia sopimuksia toimittajien kanssa. Kun toimittaja lisää hintoihinsa oman hintanousunsa riskin, niin ostaminen on ylikallista.", toteaa BOS:n hankinta-asiantuntija Olli Saarikivi.

BOS-menetelmä sallii toimittajien tiheätkin hinnastopäivitykset. Hankinta edullistuu, kun toimittajan ei tarvitse ottaa omien ostohintojensa kohoamisriskiä. BOS:n automatisoitu nimikeylläpito mahdollistaa edulliset hankinnat.

BOS-järjestelmä on jo kilpailutettu

Kuntaliiton omistama Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut sähköisen tilaamisen katalogijärjestelmän.

BOS voitti kilpailutuksen sekä edullisuutensa että toiminnallisen kattavuutensa johdosta. Tämän johdosta sairaanhoitopiirien eikä muiden kunnallisten terveyspalvelutuottajien tarvitse kilpailuttaa järjestelmää. Kuntahankintojen sopimukseen liittyminen on helppoa.

Järjestelmä on yhteensopiva nykyisten perusjärjestelmien kanssa

BOS-järjestelmä on yhteensopiva mm. sairaanhoitopiireissä yleisesti käytettyjen perusjärjestelmien, mm. Microsoft Dynamics AX:n, SAP:in ja Marelan kanssa.

BOS-järjestelmä on integroitavissa nykyisin käytössä oleviin terveydenhuollon perusjärjestelmiin. Näin lopputulos koostuu sekä nykyisestä järjestelmästä että uudesta BOS-järjestelmästä.

KHSHP käyttää tyytyväisenä BOS-järjestelmää

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä käyttää sähköiseen tilaamiseen BOS Birgitta -katalogitilausjärjestelmää. 

BOS-yhteistyöstä vastaa logistiikkapalveluntarjoaja Tekme Oy, joka huolehtii sekä KHSHP:n että Hämeenlinnan kaupungin tarvikkeiden ja tuotteiden varastoinnista ja logistiikasta.

”Jos osaat käyttää verkkopankkia, niin osaat käyttää Birgittaa – niin helppokäyttöinen se on”, kertoo Tekme Oy:n logistiikkapäällikkö Jukka Rantanen. ”Nyt kun Birgitta on saatu käyttöön ja toimitukset rullaavat, niin seuraavaksi haetaan lisätehoja laskuautomaatiosta.”, näkee KHSHP:n controller Terhi Pohjavirta. BOS-toimittajaverkossa on jo valmiina perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarviketoimittajat.

BOS toimittaa useita hyötyjä terveyspalvelutuottajille, 

  • Helpottaa tilaamista – klikkaamalla ostaminen
  • Poistaa sählätilaukset.
  • Jämäköittää tilaus-toimitus-prosessia ja kohottaa materiaalitehokkuutta.
  • Automatisoi nimike- ja hintapäivitykset

Usein juuri epäselvät pientarviketilaukset ovat turhauttavia, jopa raivostuttavia, koska tilausten rahallinen arvo on niin pieni.

Olli Saarikivi

Senior Sourcing Specialist

Back Office Services Oy BOS

Ota yhteyttä

BOS Helpdesk tel. 020 779 0370
helpdesk(at)bosoy.com

Nimi*

Yritys

Sähköposti*

Viesti*

23.1.2018

Pohjoismaiden suurin hammashoitola Dentopolis BOS:n asiakkaaksi

Hammashoitola Dentopolis on automatisoinut varastonsa täydennystilaukset BOS-katalogitilausjärjestelmän... Lue lisää

30.1.2017

BOS-käyttö sote-maailmassa kasvaa

Hämeenlinnan kaupunki sekä Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri ottivat käyttöön BOS Birgitta... Lue lisää