HELSINGIN KAUPUNGILLE BOSTI-TILAUSJÄRJESTELMÄ 7000 TILAAJAN KÄYTTÖÖN

BOS on toimittanut Suomen laajimman tilausjärjestelmän Helsingin kaupungille – järjestelmään on toteutettu kattavasti kaupungin kaikki erilaiset ostamisen prosessit. BOSTI-tilausjärjestelmää käyttää yli 7000 Helsingin kaupungin osto-oikeudellista työntekijää.

Helsingin kaupungin työntekijät tilaavat BOSTI-tilausjärjestelmän avulla sopimustoimittajilta, ja ostot tapahtuvat sopimushinnoin.

BOSTI-tilausärjestelmä ohjaa käyttäjiä tekemään toimenpiteitä odottavat tai keskeneräiset tehtävät. Jos esimerkiksi hyväksyjä-roolin omaavalla käyttäjällä on hyväksymättömiä ostoehdotuksia, niin BOSTI-järjestelmä pyytää hyväksyjää suorittamaan hyväksymistoimenpiteen.

BOSTI-järjestelmä mukautuu Helsingin kaupungin organisaatio- ja tiliöintitietojen muutoksiin automaattisesti. Näin järjestelmä ei vaadi manuaalista ylläpitoa ja kaunpungilta säästyy työaikaa olennaisiin tehtäviin.

Lisätietoja BOSTI-järjestelmästä antaa Helsingin kaupungin kehittämispäällikkö Kari Gröndahl,

kari.grondahl(at)hel.fi, puh. +358 9 310 70224

Kiitos!

Voit nyt ladata
BOS:n rahanarvoiset hankinnasta maksuun
-prosessin kehittämisvinkit