Försäljningsportal

För kundspecifik försäljning

BOS – försäljningsportal

Säljportalen BOS möjliggör kundspecifik beställning. Det är möjligt att lagra ett kundspecifikt urval och priser eller ett specifikt urval och prissättning per kundgrupp

Om det behövs kan systemet inkludera en godkännandecykel för inköpsrekvisitioner. I detta fall kräver systemet godkännanden för inköpsrekvisitioner  

BOS katalogituotteita, joita voi etsiä nimellä hakupalkista näppärästi

Vill du veta mera

Kontakta oss så pratar vi

Kiitos!

Voit nyt ladata
BOS:n rahanarvoiset hankinnasta maksuun
-prosessin kehittämisvinkit